MENU
Bil.
Nama Perintah
Tarikh Warta
Tarikh Kuatkuasa
Rujukan Warta
1. Perintah Tetap (Mesyuarat) (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2007
19 Julai 2007
19 Julai 2007
Sel.P.U.218. / 2007
2.

Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta (Majlis Daerah Kuala Selangor) 2007

19 Julai 2007
19 Julai 2007
Sel.P.U.219. / 2007