MENU

Quotation
Tender Reference Tajuk Closing date Attachment
SH 159/2017 Sebut Harga Pemasangan Rangkaian Setempat (LAN), Membekal Perkakasan, dan Konfigurasi Virtual Local Area Network (VLAN) di Pejabat Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Serta Pemasangan Motorized Screen dan Mounted Projector untuk Bilik Mesyuarat di MDKS [Edit] 26 Sep 2017