MENU

4. JABATAN KEJURUTERAAN

 

a) Bahagian Pembangunan dan Projek

 • Mengurus dan memproses permohonan kelulusan pelan infrastruktur, pelan kerja tanah untuk projek skim perumahan, kilang, sekolah, kedai/perdagangan dan lain-lain bangunan
 • Mengurus dan memproses permohonan sokongan dan kelulusan pelan lampu jalan
 • Memberi ulasan permohona kebenaran merancang
 • Memproses serta meluluskan permohonan permit kerja-kerja pengorekan di atas jalan

b) Bahagian Penyelenggaraan Infrastruktur

 • Merancang dan menyelenggara kemudahan infrastruktur seperti jalan, lampu awam, longkang serta sistem saliran berada dalam keadaan baik
 • Menyelenggara dan memastikan kemudahan-kemudahan awam berada dalam keadaan baik serta selamat digunakan
 • Merancang, melaksana dan memantau projek-projek pembangunan Majlis di bawah Peruntukan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
 • Menyiasat dan mengurus permohonan serta pembangunan kemudahan awam      

c) Bahagian Mekanikal dan Elektrikal

 • Menyelenggara lampu awam/jalan dan sistem lampu isyrat Majlis
 • Penyelenggaraan elektrik dan sistem elektronik di dalam bangunan dan premis MPKS
 • Menyelenggara kenderaan dan jentera secara Berjadual untuk kenderaan Majlis   
Last Updated: Thursday, 30 June 2022 - 5:07pm