MENU

12. JABATAN PENGUATKUASA        

a) Unit Operasi

 • Menguatkuasakan undang-undang.
 • Melaksanakan arahan, tindakan, siasatan, kompaun, notis, roboh dan sitaan.
 • Melaksanakan operasi bersama Jabatan dan Agensi lain
 • Membuat kawalan kaunter.
 • Membuat tugasan lebih masa mengikut jadual yang disediakan.
 • Melaksanakan operasi mengikut kesesuaian.
 • Memastikan semua peniaga di dalam Daerah Kuala Selangor berlesen.
 • Membantu dan menerangkan kepada orang awam tentang undang-undang yang digunapakai oleh MPKS.
 • Bertugas mengikut taqwim.
 • Merekod dan mendaftar surat-surat masuk.
 • Membuat pemeriksaan premis perniagaan dan pembinaan bangunan.
 • Mendaftar fail.
 • Mendaftar dan merekod pengeluaran notis.
 • Mengeluarkan notis kesalahan (Kompaun).
 • Mendaftar pengeluaran kompaun Zon.
 • Membuat laporan dan menjawab surat.
 • Merekod barang-barang sitaan dan rampasan.
 • Merekod penurunan kain rentang.
 • Melelong barang rampasan yang tamat tempoh dan barangan mudah luput.
 • Memastikan tiada sebarang pembinaan yang didirikan tanpa kelulusan Majlis Perbandaran Kuala Selangor.
 • Membuat dan mengemukakan kertas siasatan.

b) Unit Rondaan

 • Membuat rondaan serta siasatan.
 • Melakukan rondaan di setiap kawasan Majlis serta membuat pemeriksaan permohonan lesen dan permit sementara.
 • Ulasan sokongan permohonan permit dan lesen perniagaan.
 • Rondaan jalan kaki (bit jalan kaki).
 • Kawalan statik (tempat tumpuan orang awam spt :Pasar Awam, Sekolah dan Pasaraya).

 

c)  Unit Trafik

 • Mengawal dan memastikan lalulintas dalam keadaan terkawal dalam sebarang program yang diadakan dalam Daerah Kuala Selangor.
 • Mengawal dan menjadi pengiring kepada Menteri Besar, Ketua Jabatan dan Pelancong Luar Negara yang datang ke Kuala Selangor ataupun sebarang program rasmi yang diadakan.
 • Bekerjasama dengan Polis Trafik dan membantu kawalan lalulintas apabila diperlukan
Last Updated: Thursday, 30 June 2022 - 5:07pm