MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.
 

Pejabat Yang Dipertua

Puan Rahilah binti Rahmat AMS,

Yang Dipertua
Majlis Daerah Kuala Selangor

No. Telefon (P) : 03-3289 1439 samb. 102

E-mel: ydp@mdks.gov.my

      

Pejabat Setiausaha 

Tuan Azman bin Dahlan AIS, PPT,

Setiausaha
Majlis Daerah Kuala Selangor

No. Telefon (P) : 03-3289 1439 samb. 104

E-mel: azmandahlan@mdks.gov.my

Jabatan Perbendaharaan

Puan Liliana binti Ahmad

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: liliana@mdks.gov.my

Jabatan Perancangan dan Pembangunan

Encik Muhamad Yusli bin Askandar PPC,

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: myusli@mdks.gov.my

 

Jabatan Kejuruteraan

Encik Ahmad Jamzuri bin Mujaini PPT,

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: jamzuri@mdks.gov.my

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

Puan Sr. Salinda binti Jamil

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: salinda@mdks.gov.my

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal

Encik Mohammed Zakir Husin bin Mohammed Zahid PPC,

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: zakirhusin@mdks.gov.my

Jabatan Kesihatan dan Persekitaran

Encik Jefriee bin Ab Manaf PPC,

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: jefriee@mdks.gov.my

Jabatan Pembangunan Masyarakat

Encik Mohd Razali bin Abdul Mayas PJK,

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: razali@mdks.gov.my

Jabatan Penguatkuasaan

Encik Mohamad Lutfi bin Mislah Hudin

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: mohamadlutfi@mdks.gov.my

Jabatan Landskap

Encik Puan Norazean binti Abdul Rahman

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: norazean@mdks.gov.my

 

Jabatan Pelesenan

Encik Sazlan Hakeem bin Mazalan

Pengarah

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: sazlan@mdks.gov.my

 

Jabatan Kawalan bangunan

Cik Faezah Binti Abdul Aziz

Arkitek

No. Telefon (P) : 03-3289 1439

E-mel: faezah.aziz@mdks.gov.my

 

 

 

  • 1
Last Updated: Friday, 18 September 2020 - 5:50pm