MENU
imageJabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran imageUnit Perundangan
imageJabatan Perancangan Pembangunan & Landskap imageBahagian Teknologi Maklumat
imageJabatan Penilaian & Pengurusan Harta imageJabatan Penguatkuasa 
imageJabatan Perbendaharaan imageJabatan Pelesenan
imageJabatan Kejuruteraan imageUnit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
imageJabatan Kawalan Bangunan imageUnit Pusat Setempat (OSC)
imageJabatan Pembangunan Kemasyarakatan imageUnit Audit Dalam
imageJabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

Bil

PELAN  KUALITI

OBJEKTIF KUALITI

1.

PENYEDIAAN SENARAI NILAIAN BARU

Menyediakan senarai nilaian baru setiap 5 tahun.

2.

PENYEDIAAN PINDAAN SENARAI NILAIAN SEDIADA

Menyediakan Pindaan Senarai Nilaian Sediada setiap 6 bulan.

3.

PROSES PENGURUSAN BANTAHAN CUKAI TAKSIRAN

Surat makluman keputusan bantahan dikeluarkan dalam tempoh 60 hari waktu bekerja dari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa Mendengar Bantahan.

4.

PENGESAHAN CUKAI

Mengeluarkan surat pengesahan cukai dalam tempoh 7 hari waktu bekerja dari tarikh terima permohonan yang lengkap.

5.

PERMOHONAN REMISI

Menghantar surat keputusan kepada pemilik dalam tempoh 30 hari hingga 75 hari maksimum waktu bekerja selepas terima permohonan.

6.

PINDAHMILIK PEGANGAN BERKADAR

Menghantar surat kelulusan pindahmilik kepada pemohon dalam tempoh 7 hari

waktu bekerja dari tarikh terima permohonan yang lengkap.

7.

PROSES PENGISIAN PREMIS SEWAAN MDKS

Mengeluarkan  surat  tawaran kepada  pemohon  dalam  tempoh  90  hari  waktu bekerja dari tarikh terima permohonan yang lengkap bagi premis hotspot manakala 14 hari waktu bekerja bagi premis bukan hotspot.

<--pagebreak-->

Last Updated: Friday, 15 February 2019 - 4:07pm