MENU

Pihak Majlis Daerah Kuala Selangor sedang membuat soal selidik mengenai Kepuasan Kemudahan dan Perkhidmatan Kaunter Pelancongan di Majlis Daerah Kuala Selangor.

Sehubungan dengan itu, pihak kami mohon kerjasama tuan/puan bagi memberi sedikit maklumat/ cadangan/ maklumbalas tentang soal selidik ini. 

Segala input daripada tuan/puan amat kami hargai. Terima kasih. Sila Klik link ini untuk menjawab soal selidik:

Tarikh tutup: 18  April 2019 (Khamis)- 5.00 ptg.

Last Updated: Friday, 12 August 2022 - 10:35am