MENU

Data Terbuka


Majlis Daerah Kuala Selangor menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Definisi Data Terbuka: Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Title Format
DATA LAPORAN STATISTIK KES DENGGI DAN KAWALAN VEKTOR DENGGI TAHUN 2016 DI DAERAH KUALA SELANGOR  XLS
STATISTIK KAWALAN DENGGI DAN OPERASI TANGKAPAN ANJING LIAR TAHUN 2016 DI DAERAH KUALA SELANGOR  XLS

 

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 24 Jun 2022 - 6:24pm