MENU

 

Nama :  
Jawatan :

 

No. Tel. Pejabat :  
No. Faks. Pejabat :  
Email :  

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

1. Peneraju perubahan melalui Penjajaran pelan Strategik ICT (ISP) MDKS dengan keperluan ISP Kementerian/Negeri, Pelan Pembangunan Nasional, Pelan Strategik MDKS dan ISP Sektor Awam;
2. Melaksana penggunaan Dasar, Standard dan Amalan terbaik ICT;
3. Menerima pakai dan melaksanakan penggunaan IT dalam Sistem penyampaian perkhidmatan Whole-of-Government;
4. Melaksana Inovasi melalui Aplikasi, Infrastruktur dan Keselamatan ICT

 

 

 

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 16 April 2021 - 8:48am