MENU

BUTIRAN PERIBADI
Nama Tuan Mohd Azhar Bin Mohamed Ali, S.M.S, A.I.S., P.J.K.
Email ydp [at] mdks [dot] gov [dot] my
No. Tel. 017-8833295

 

PENEMPATAN
Tahun Penempatan
2003-2004 Penolong Pengarah Di Jabatan Tanah Dan Galian Selangor (PTGS)
2004-2007 Penolong Pegawai Daerah (Tanah/Penguatkuasa) Di Pejabat Tanah Daerah Hulu Langat
2007-2010 Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan) Di Pejabat Tanah Daerah Kuala Langat
2010-2012 Timbalan Pengarah (Seksyen Kerajaan Tempatan/ Insfrastruktur) Di Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor, SUK
2012-2017 Yang Dipertua Majlis Daerah Kuala Langat
2017 Yang Dipertua Majlis Daerah Kuala Selangor