MENU
imageJabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundangan
imageJabatan Perancangan Pembangunan  imageBahagian Teknologi Maklumat
imageJabatan Penilaian & Pengurusan Harta imageJabatan Penguatkuasa 
imageJabatan Perbendaharaan imageJabatan Pelesenan
imageJabatan Kejuruteraan  imageUnit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
imageJabatan Kawalan Bangunan imageUnit Pusat Setempat (OSC)
imageJabatan Pembangunan Kemasyarakatan imageUnit Audit Dalam
imageJabatan Khidmat Pengurusan imageJabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

 

BIL

JABATAN / BAHAGIAN / UNIT

BULAN

%

PIAGAM PELANGGAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

PERKHIDMATAN KESIHATAN DAN PERSEKITARAN

1.

PEMERIKSAAN & PENGGREDAN PREMIS MAKANAN

Memastikan sijil bagi Gred A, Gred B dan Gred C dikeluarkan 15 hari bekerja dari tarikh pengesahan keputusan penilaian.

10/10

29/29

11/11

23/23

12/12

19/19

77/77

21/21

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

   

 

 

2.

PROSEDUR PENGURUSAN TANGKAPAN ANJING TERBIAR

Mengambil tindakan ke atas kacauganggu awam berkaitan anjing terbiar premis kediaman dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan diterima oleh jabatan.

15/15

28/28

14/29

15/34

21/57

33/36

28/28

23/23

 

 

 

 

 

100% 100% 48.3% 44.1% 36.8% 91.6% 100% 100%        
Kemaskini Terakhir: Khamis, 22 Oktober 2020 - 5:51pm