MENU
image Jabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundangan
image Jabatan Perancangan Pembangunan  image Bahagian Teknologi Maklumat
image Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta image Jabatan Penguatkuasa 
image Jabatan Perbendaharaan image Jabatan Pelesenan
image Jabatan Kejuruteraan image Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
image Jabatan Kawalan Bangunan image Unit Pusat Setempat (OSC)
image Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan image Unit Audit Dalam
image Jabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

 

BIL

JABATAN / BAHAGIAN / UNIT

BULAN

%

PIAGAM PELANGGAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

PERBENDAHARAAN

1.

PENGELUARAN BIL CUKAI TAKSIRAN

Mengeluarkan  bil  cukai   taksiran   selewat-lewatnya  pada 14 Januari  dan  14  Julai  setiap  tahun.

-

-

-

-

-

55,918

-

-

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

100%

-

-

 

 

 

 

2.

PENGELUARAN NOTIS E

( TUNTUTAN MELALUI POS )

Mengeluarkan  Borang  E  kepada  semua  pemilik cukai  taksiran yang tertunggak  dalam  tempoh  21  hari  dari  tarikh  akhir   bayaran   setiap penggal.

-

-

25,583

-

-

-

-

-

 

 

 

   

-

-

100%

-

-

-

-

-

 

 

 

 

3.

TASK FORCE - TUNTUTAN TUNGGAKAN BIL CUKAI TAKSIRAN         ( WARAN TAHANAN )

Mengeluarkan Borang F jika tiada pembayaran selepas 15 hari Borang E diserahkan.

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

4.

TERIMAAN HASIL (KAUNTER)

Mengeluarkan resit  terimaan kepada pelanggan pada hari yang sama.

9,445

15,624

3,156

101

1,200

5,119

8,173

12,489

 

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

5.

 

BAJET TAHUNAN

Menyiapkan bajet tahunan sebelum tarikh penyerahan kepada PBN dan mengeluarkan keputusan bajet setelah mendapat kelulusan daripada PBN dalam tempoh 7 hari bekerja.

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

6.

BELIAN TERUS BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

Membuat pembayaran dalam masa 7 hari bekerja selepasa Jabatan Perbendaharaan menerima dokumen lengkap untuk proses bayaran daripada jabatan berkaitan.

57/57

110/110

83/83

65/65

51/51

119/119

133/133

119/119

 

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

7.

SEBUTHARGA / TENDER

Membuat pembayaran dalam masa 7 hari bekerja selepasa Jabatan Perbendaharaan menerima dokumen lengkap untuk proses bayaran daripada jabatan berkaitan.

81/81

33/33

24/24

30/30

10/10

14/14

15/15

19/19

 

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 2 Disember 2020 - 5:08pm