MENU
imageJabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundangan
imageJabatan Perancangan Pembangunan imageBahagian Teknologi Maklumat
imageJabatan Penilaian & Pengurusan Harta imageJabatan Penguatkuasa
imageJabatan Perbendaharaan imageJabatan Pelesenan
imageJabatan Kejuruteraan imageUnit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
imageJabatan Kawalan Bangunan imageUnit Pusat Setempat (OSC)
imageJabatan Pembangunan Kemasyarakatan imageUnit Audit Dalam
imageJabatan Khidmat Pengurusan imageJabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

 

BIL

JABATAN / BAHAGIAN / UNIT

BULAN

%

PIAGAM PELANGGAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

KEJURUTERAAN

1.

PERMOHONAN PELAN INFRASTRUKTUR & PELAN KERJA TANAH

Memproses permohonan pelan kerja tanah dan pelan infrastruktur dan memaklumkan keputusan permohonan dalam  tempoh empat puluh empat (44) hari bekerja serta mengesahkan pelan kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja setelah pindaan dan pematuhan syarat-syarat kelulusan diterima kembali dari pemohon.

Infra : 5

Kerja Tanah : 2

Infra : 1

Kerja Tanah : 1

Infra : 6

Kerja Tanah : 2

Infra : 0

Kerja Tanah : 2

Infra : 1

Kerja Tanah : 0

Infra : 2

Kerja Tanah : 0

Infra : 5

Kerja Tanah : 1

Infra : 3

Kerja Tanah : 1

 

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

2.

PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LAMPU JALAN / LAMPU ISYARAT

Mengeluarkan surat kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas syarat dan ulasan dipatuhi.

3/3

4/4

2/2

-

-

3/3

-

2/2

 

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

-

-

100%

-

100%

 

 

 

 

3.

PENYELENGGARAAN KENDERAAN

Memastikan 80% kerja - kerja selenggara minor  dilaksanakan dalam tempoh 3 hari bekerja dan kerja selenggara major dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tempoh kelulusan bagi pembaikan.

14/14

31/31

16/16

60/60

26/26

25/25

32/32

41/41

 

 

 

 

 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 22 Oktober 2020 - 5:51pm