MENU
imageJabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran imageUnit Perundagan
imageJabatan Perancangan Pembangunan & Landskap imageBahagian Teknologi Maklumat
imageJabatan Penilaian & Pengurusan Harta imageJabatan Penguatkuasa
imageJabatan Perbendaharaan imageJabatan Pelesenan
imageJabatan Kejuruteraan imageUnit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
imageJabatan Kawalan Bangunan imageUnit Pusat Setempat (OSC)
imageJabatan Pembangunan Kemasyarakatan imageUnit Audit Dalam
imageJabatan Khidmat Pengurusan  
Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

PEMERIKSAAN & PENGGREDAN PREMIS MAKANAN

Memastikan sijil bagi Gred A, Gred B dan Gred C dikeluarkan 15 hari bekerja dari tarikh pengesahan keputusan penilaian.
2.

PROSEDUR PENGURUSAN TANGKAPAN ANJING TERBIAR

Mengambil tindakan ke atas kacauganggu awam berkaitan anjing terbiar premis kediaman dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan diterima oleh jabatan.
3.

PROSEDUR PENGURUSAN DAN PEMBERSIHAN SEMAK SAMUN TANAH KOSONG & RUMAH TERBIAR

Mengambil tindakan ke atas kacauganggu awam berkaitan semak samun di premis kediaman terbiar dan tanah kosong dalam tempoh 60 hari bekerja dari tarikh aduan diterima hingga tarikh surat tuntutan kos dikeluarkan.