MENU
image Jabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundagan
image Jabatan Perancangan Pembangunan  image Unit Teknologi Maklumat
image Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta image Jabatan Penguatkuasa
image Jabatan Perbendaharaan image Jabatan Pelesenan
image Jabatan Kejuruteraan image Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
image Jabatan Kawalan Bangunan image Unit Pusat Setempat (OSC)
image Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan image Unit Audit Dalam
image Jabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN DAN PERSEKITARAN

Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

PEMERIKSAAN & PENGGREDAN PREMIS MAKANAN

Memastikan sijil bagi Gred A, Gred B dan Gred C dikeluarkan 15 hari bekerja dari tarikh pengesahan keputusan penilaian.
2.

PROSEDUR PENGURUSAN TANGKAPAN ANJING TERBIAR

Mengambil tindakan ke atas kacauganggu awam berkaitan anjing terbiar premis kediaman dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan diterima oleh jabatan.
3.  PROSEDUR PEMANTAUAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM DAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL Mengesahkan laporan prestasi kontraktor dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas penerimaan tuntutan bayaran.
4. PROSEDUR SIASATAN ADUAN SAMPAH DAN PEMBERSIHAN AWAM Mengambil tindakan aduan sampah dalam tempoh 3 hari dan pembersihan awam (Rumput, Longkang Perumahan, Sampah Pukal dan Bangkai Anjing) dalam tempoh 7 hari.
Kemaskini Terakhir: Rabu, 28 September 2022 - 8:37am