MENU
image Jabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundangan
image Jabatan Perancangan Pembangunan  image Unit Teknologi Maklumat
image Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta image Jabatan Penguatkuasa
image Jabatan Perbendaharaan image Jabatan Pelesenan
image Jabatan Kejuruteraan image Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
image Jabatan Kawalan Bangunan image Unit Pusat Setempat (OSC)
image Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan image Unit Audit Dalam
image Jabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1. PENYELENGGARAN SISTEM / KOMPUTER
Menyelesaikan  semua aduan minor untuk penyelenggaraan sistem  dan kerosakan komputer dalam tempoh 3 hari bekerja.
2.

PENGURUSAN BACK UP DATA BAGI SERVER APLIKASI EPBT

Menjalankan proses back up data bagi server ePBT secara berkala mengikut tempoh harian dan bulanan.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 12 Ogos 2022 - 10:35am