MENU
imageJabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran imageUnit Perundangan
imageJabatan Perancangan Pembangunan & Landskap imageBahagian Teknologi Maklumat
imageJabatan Penilaian & Pengurusan Harta imageJabatan Penguatkuasa
imageJabatan Perbendaharaan imageJabatan Pelesenan
imageJabatan Kejuruteraan imageUnit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
imageJabatan Kawalan Bangunan imageUnit Pusat Setempat (OSC)
imageJabatan Pembangunan Kemasyarakatan imageUnit Audit Dalam
imageJabatan Khidmat Pengurusan  
Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

PEMANTAUAN LESEN BERISIKO

Memastikan pemantauan terhadap  setiap premis dilakukan selepas 2 bulan dari tarikh mesyuarat Jawatankuasa yang meluluskan lesen.
2.

PEMANTAUAN LESEN SERTA MERTA (DENGAN SYARAT KHUSUS)-SENARAI B

 

Memastikan pemantauan lesen dilakukan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh kelulusan lesen.
3.

PEMANTAUAN LESEN SERTA MERTA

 

Memastikan pemantauan terhadap setiap premis dilakukan selepas 2 bulan dari tarikh kelulusan lesen.
4.

OPERASI PENYITAAN

Memastikan proses penyitaan dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan.
5.

PROSEDUR TUNTUTAN BARANG-BARANG SITAAN

Memastikan pengeluaran barang-barang sitaan dilakukan mematuhi ketetapan di dalam Kaedah-kaedah Penetapan Kos Penyitaan dan Kos Penyimpanan MDKS