MENU
image Jabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundangan
image Jabatan Perancangan Pembangunan  image Unit Teknologi Maklumat
image Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta image Jabatan Penguatkuasa
image Jabatan Perbendaharaan image Jabatan Pelesenan
image Jabatan Kejuruteraan image Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
image Jabatan Kawalan Bangunan image Unit Pusat Setempat (OSC)
image Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan image Unit Audit Dalam
image Jabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap

JABATAN PELESENAN

Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN

Memproses dan memaklumkan keputusan kepada pemohon

dalam tempoh 24 jam bagi kelulusan Lesen Serta Merta dan

45 hari bekerja bagi kelulusan Lesen Berisiko.

  1. Lesen Serta Merta (memproses dan memaklumkan

    keputusan kepada pemohon dalam tempoh 24 jam dari

    tarikh permohonan)

  2. Lesen Berisiko (memproses dan memaklumkan

    keputusan kepada pemohon dalam tempoh 45 hari

    selepas disahkan dalam mesyuarat majlis)

2. PEMANTAUAN LESEN BERISIKO DAN LESEN SERTA MERTA

Memastikan pemantauan terhadap setiap premis yang

diberikan lesen baharu dilakukan dalam tempoh 61 hari

sehingga 90 hari selepas surat kelulusan lesen

dikeluarkan.

3. PEMANTAUAN LESEN SERTA MERTA (DENGAN SYARAT KHUSUS) - SENARAI B Memastikan pemantaun lesen dilakukan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh kelulusan lesen.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 12 Ogos 2022 - 10:35am