MENU
imageJabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran imageUnit Perundangan
imageJabatan Perancangan Pembangunan & Landskap imageBahagian Teknologi Maklumat
imageJabatan Penilaian & Pengurusan Harta imageJabatan Penguatkuasa
imageJabatan Perbendaharaan imageJabatan Pelesenan
imageJabatan Kejuruteraan imageUnit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
imageJabatan Kawalan Bangunan imageUnit Pusat Setempat (OSC)
imageJabatan Pembangunan Kemasyarakatan imageUnit Audit Dalam
imageJabatan Khidmat Pengurusan  
Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

PERMOHONAN PERMIT PERNIAGAAN

Memproses dan memaklumkan keputusan kepada pemohon dalam tempoh 14 hari bekerja.
2.

PERMOHONAN LESEN BERISIKO

Memproses dan memaklumkan keputusan kepada pemohon dalam tempoh 45 hari bekerja.
3.

PERMOHONAN PERMIT BAZAR RAMADAN

Pemberian Permit Bazar Ramadan diberi pada hari yang sama selepas bayaran dibuat
4.

PERMOHONAN LESEN PASAR MALAM / PAGI

Memproses dan memaklumkan keputusan kepada pemohon dalam tempoh 7 hari bekerja.
5.

PERMOHONAN LESEN PENJAJA

( TAPAK MDKS )

Memproses dan memaklumkan keputusan kepada pemohon  dalam tempoh 24 jam hari bekerja.
6.

PERMOHONAN PERMIT KAIN RENTANG DAN PERMIT KHEMAH PERKAHWINAN / SEMBAHYANG

Memproses dan memaklumkan keputusan kepada pemohon dalam tempoh 3 hari bekerja.
7.

PERMOHONAN LESEN ANJING

Memproses dan memaklumkan keputusan kepada pemohon dalam tempoh 1 hari bekerja.
8.

PERMOHONAN TAMBAHAN LESEN, PENGURANGAN LESEN, PERTUKARAN LESEN, TUKAR NAMA LESEN / SYARIKAT

Memproses dan memaklumkan keputusan kepada pemohon dalam tempoh 3 hari bekerja.
9.

PERMOHONAN LESEN SERTA MERTA

Memproses dan memaklumkan keputusan kepada pemohon dalam tempoh 24 jam bekerja.