MENU

 

image Jabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundangan
image Jabatan Perancangan Pembangunan  image Unit Teknologi Maklumat
image Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta image Jabatan Penguatkuasa 
image Jabatan Perbendaharaan image Jabatan Pelesenan
image Jabatan Kejuruteraan image Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
image Jabatan Kawalan Bangunan image Unit Pusat Setempat (OSC)
image Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan image Unit Audit Dalam
image Jabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

JABATAN LANDSKAP

Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LANDSKAP

  1. Menyampaikan keputusan mesyuarat dalam tempoh 30 dari tarikh permohonan lengkap diterima.
  2. Mengesahkan kelulusan pelan landskap dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh teriman pelan yang dipinda dan mematuhi syarat kelulusan.

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 12 Ogos 2022 - 10:35am