MENU
image Jabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran image Unit Perundangan
image Jabatan Perancangan Pembangunan  imageUnit Teknologi Maklumat
image Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta image Jabatan Penguatkuasa 
image Jabatan Perbendaharaan image Jabatan Pelesenan
image Jabatan Kejuruteraan image Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
image Jabatan Kawalan Bangunan image Unit Pusat Setempat (OSC)
image Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan image Unit Audit Dalam
image Jabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

PENYEDIAAN PINDAAN SENARAI NILAIAN SEDIADA

Menyediakan pindaan senarai nilaian sediada setiap 6 bulan.
2.

PROSES SEWAAN PREMIS MDKS

Mengeluarkan  surat  tawaran kepada  pemohon  dalam  tempoh  14  hari waktu bekerja dari tarikh pengesahan mesyuarat kewangan / majlis bagi premis hotspot manakala 7 hari waktu bekerja bagi premis bukan hotspot dan dewan / stadium dari tarikh kelulusan permohonan
Kemaskini Terakhir: Rabu, 28 September 2022 - 8:37am