MENU
imageJabatan Perkhidmatan Bandar & Persekitaran image Unit Perundangan
imageJabatan Perancangan Pembangunan & Landskap imageBahagian Teknologi Maklumat
imageJabatan Penilaian & Pengurusan Harta imageJabatan Penguatkuasa 
imageJabatan Perbendaharaan imageJabatan Pelesenan
imageJabatan Kejuruteraan imageUnit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
imageJabatan Kawalan Bangunan imageUnit Pusat Setempat (OSC)
imageJabatan Pembangunan Kemasyarakatan imageUnit Audit Dalam
imageJabatan Khidmat Pengurusan  
Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

PENGELUARAN BIL CUKAI TAKSIRAN

Mengeluarkan  bil  cukai   taksiran   selewat-lewatnya  pada 14 Januari  dan  14  Julai  setiap  tahun.
2.

PENGELUARAN NOTIS E

( TUNTUTAN MELALUI POS )

Mengeluarkan  Borang  E  kepada  semua  pemilik cukai  taksiran yang tertunggak  dalam  tempoh  21  hari  dari  tarikh  akhir   bayaran   setiap penggal.
3.

TASK FORCE - TUNTUTAN TUNGGAKAN BIL CUKAI TAKSIRAN         ( WARAN TAHANAN )

Mengeluarkan Borang F jika tiada pembayaran selepas 15 hari Borang E diserahkan.
4.

TERIMAAN HASIL (KAUNTER)

Mengeluarkan resit  terimaan kepada pelanggan pada hari yang sama.
5.

BAJET TAHUNAN

Menyiapkan bajet tahunan sebelum tarikh penyerahan kepada PBN dan mengeluarkan keputusan bajet setelah mendapat kelulusan daripada PBN dalam tempoh 7 hari bekerja.
6.

BELIAN TERUS

Mengeluarkan Pesanan Kerajaan dalam

masa 5 hari bekerja setelah menerima borang permohonan yang lengkap.

7.

SEBUTHARGA

Mengeluarkan  surat  tawaran  dan Inden  Kerja/Surat  Setuju  Terima dalam  masa  14  hari  selepas  keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga kepada pemborong.
8

TENDER

Mengeluarkan    surat    tawaran    dalam     masa    14    hari    selepas keputusan Mesyuarat  Jawatankuasa Sebutharga kepada pemborong.