MENU
imageJabatan Perkhidmatan Bandar & Persekitaran imageUnit Perundangan
imageJabatan Perancangan Pembangunan & Landskap imageBahagian Teknologi Maklumat
imageJabatan Penilaian & Pengurusan Harta imageJabatan Penguatkuasa 
imageJabatan Perbendaharaan imageJabatan Pelesenan
imageJabatan Kejuruteraan imageUnit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
imageJabatan Kawalan Bangunan imageUnit Pusat Setempat (OSC)
imageJabatan Pembangunan Kemasyarakatan imageUnit Audit Dalam
imageJabatan Khidmat Pengurusan image Jabatan Landskap
image Unit Korporat & Perhubungan Awam  
Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

PENGURUSAN PROGRAM JABATAN

Melaksanakan program yang telah ditetapkan di dalam  Sasaran Kerja Tahunan yang telah disenaraikan.
2.

TEMPAHAN SEWAAN DEWAN DAN STADIUM

Mengeluarkan surat keputusan dalam masa 3 hari bekerja selepas mendapat kelulusan.