MENU
imageJabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran imageUnit Perundangan
imageJabatan Perancangan Pembangunan & Landskap imageBahagian Teknologi Maklumat
imageJabatan Penilaian & Pengurusan Harta imageJabatan Penguatkuasa 
imageJabatan Perbendaharaan imageJabatan Pelesenan
imageJabatan Kejuruteraan imageUnit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
imageJabatan Kawalan Bangunan imageUnit Pusat Setempat (OSC)
imageJabatan Pembangunan Kemasyarakatan imageUnit Audit Dalam
imageJabatan Khidmat Pengurusan  
KHIDMAT PENGURUSAN
Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

PELANTIKAN PERJAWATAN

Mengeluarkan surat lantikan kepada calon yang berjaya berdasarkan proses dan syarat yang ditetapkan dalam tempoh 90 dari dari tarikh tutup iklan.
2.

LATIHAN

Merekod kursus dalam Buku Rekod Perkhidmatan dalam tempoh 30 hari bekerja selepas penerimaan Pengesahan Kehadiran / Sijil daripada Pegawai dan kakitangan.
3.

PROSIDING TATATERTIB

  1. Menjalankan prosiding tatatertib dengan tertib dan adil
  2. Menjalankan hukuman tatatertib dalam tempoh yang munasabah

Surat keputusan hukuman tatatertib bagi setiap kes terlibat disediakan dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh Mesyuarat Lembaga Tatatertib bersidang.

4.

PENGURUSAN STOR

Pengeluaran barang dalam satu hari waktu bekerja.
5.

PENGURUSAN ASET

Melaksanakan pendaftaran aset dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan aset.