MENU
imageJabatan Perkhidmatan Kesihatan & Persekitaran imageUnit Perundangan
imageJabatan Perancangan Pembangunan & Landskap imageBahagian Teknologi Maklumat
imageJabatan Penilaian & Pengurusan Harta imageJabatan Penguatkuasa 
imageJabatan Perbendaharaan imageJabatan Pelesenan
imageJabatan Kejuruteraan imageUnit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
imageJabatan Kawalan Bangunan imageUnit Pusat Setempat (OSC)
imageJabatan Pembangunan Kemasyarakatan imageUnit Audit Dalam
imageJabatan Khidmat Pengurusan  
Bil
PELAN  KUALITI
OBJEKTIF KUALITI
1.

MENGEMUKAKAN KERTAS SIASATAN YANG LENGKAP KEPADA TIMBALAN PENDAKWA RAYA ( TPR )

Mengemukakan Kertas Siasatan yang lengkap kepada Timbalan Pendakwa Raya (TPR) dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja dari tarikh arahan Pegawai Pendakwa.
2.

PENDAFTARAN KERTAS PERTUDUHAN DAN SAMAN

Kertas pertuduhan dan saman didaftarkan dalam tempoh tujuh (7)  hari bekerja selepas mendapat izin pendakwaan.
3.

MENGAMBIL TINDAKAN PERUNDANGAN KEPADA PEMEGANG HARTA YANG MEMPUNYAI TUNGGAKAN CUKAI TAKSIRAN

Notis Tuntutan dikeluarkan kepada pemegang harta yang mempunyai tunggakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan daripada Jabatan Perbendaharaan.
4.

PENEMPATAN PEGUAMBELA DAN PEGUAMCARA SEBAGAI PEGUAM RUJUKAN / PANEL MAJLIS

Penempatan Peguambela dan Peguamcara sebagai Peguam Rujukan / Panel Majlis mematuhi kriteria yang ditetapkan di dalam Garis Panduan Kriteria Penempatan Peguambela & Peguamcara sebagai Peguam Rujukan / Panel Majlis.
5.

PENILAIAN SEMULA PEGUAM RUJUKAN / PANEL MAJLIS

Memastikan penilaian semula Peguam Rujukan / Panel Majlis dibuat sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.
6.

RAYUAN PENGURANGAN KADAR KOMPAUN (ORANG KENA KOMPAUN (OKK) HADIR DI KAUNTER )

Memastikan rayuan pengurangan kadar kompaun diproses secara telus mengikut prosedur yang ditetapkan.