MENU

"SELAMAT DATANG"

01 Februari 2017, Menyambut Kedatangan serta Majlis Angkat Sumpah Tuan Mohd Azhar Bin Mohamed Ali SMS.,AIS.,PJK., Yang Dipertua Majlis Daerah Kuala Selangor yang mula berkhidmat di Majlis Daerah Kuala Selangor pada 1 Februari 2017.