MENU

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Daerah Kuala Selangor
No. Sebut Harga SH 2/2018
Tarikh Iklan 12 Feb 2018 - 20 Feb 2018
Tarikh Jual 12 Feb 2018 - 19 Feb 2018
Tarikh Tutup 20 Feb 2018
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Aras Bawah, Majlis Daerah Kuala Selangor
Syarikat Bumiputera Sahaja Ya
Syarikat Selangor Sahaja Ya
Harga Dokumen RM 31.80

 

Syarat Sebut Harga 

Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang 010201 yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor (UPEN) yang masih sah dan Majlis Daerah Kuala Selangor 

Setiap pembelian / permohonan dokumen Sebut harga boleh diperolehi di Kaunter Jabatan Khidmat Pengurusan MDKS atau secara online di https://tender.selangor.my (SH 2/2018) pada waktu pejabat bermula 12 Febuari 2018 dengan bayaran seperti yang dinyatakan.

Dokumen sebut harga yang telah dilengkapkan hendaklah menyertakan bersama maklumat penyata bank 3 bulan terkini, Lesen Pendaftaran yang berkaitan (KKM, SSM & UPEN) dan resit pembelian yang asal dikepil dengan kemas. 

Dokumen Sebut harga yang telah lengkap hendaklah diisi di dalam sampul yang berlakri dan dimasukkan kedalam Peti Sebut harga yang disediakan oleh Majlis Daerah Kuala Selangor di Aras bawah, Majlis Daerah Kuala Selangor sebelum atau pada 20 Febuari 2018 sebelum jam 12.00 tengahari. Dokumen yang lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan. Pihak Majlis juga tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau sebarang tawaran.

 

Maklumat lanjut tentang Sebut Harga sila klik disini.

Sebarang pertanyaan sila hubungi :

Jabatan Khidmat Pengurusan

Majlis Daerah Kuala Selangor

Tel: 03-32891439/1549/2340/239

Tender Ref: 
SH 02/2018
Tender Closing Date: 
Selasa, 20 Februari 2018
Kemaskini Terakhir: Selasa, 22 Januari 2019 - 4:01pm