Color
Text

Hubungi Kami

Hubungi kami melalui

Majlis Perbandaran Kuala Selangor

Jalan Majlis, 45000 Kuala Selangor

Selangor Darul Ehsan

 03-3289 1439 / 1549 / 6331 / 2903

 03-3289 1101 / 3386

 

Aduan

Untuk sebarang urusan aduan, sila hubungi kami melalui

 03-3289 8303

 aduan@mpks.gov.my